BH Food

Donja Bioca bb,
71380 Ilijaš
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)33 807 025; F: +387 (0)33 807 024
e: info@bhfood.ba