Certifikati

Mi posjedujemo organski certifikat izdat od Organske Kontrole www.organskakontrola.ba kao jedine BiH certifikacijske kuće koja je ovlaštena i priznata od svjetske organizacije. 2007. god. „OK“ je prvi put akreditiran od strane međunarodnog akreditacijskog servisa IOAS www.ioas.org i to u skladu sa ISO/IEC vodičem 17065.

U decembru 2011. godine Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije je zvanično priznao “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU.

Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008. http://ec.europa.eu/